Organy ścigania

13 - Organy ścigania

Organy ścigania wykrywają przestępstwa i ścigają ich sprawców. Prowadzą dochodzenia i śledztwa.

Organami ścigania w Polsce są:
– Prokuratura,
– Policja,
– Żandarmeria Wojskowa,
– Centralne Biuro Antykorupcyjne,
– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
– Straż Graniczna,
– Służba Celna.

Prokuratura to organ ochrony prawnej, organ ścigania.

Prokuraturę w Polsce stanowią:
– Prokurator Generalny,
– prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
– prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

4 marca 2016 roku nowa ustawa ponownie utworzyła Prokuraturę Krajową w miejsce Prokuratury Generalnej.

Zadania prokuratury:
– strzec praworządności,
– prowadzić lub nadzorować postępowania przygotowawcze w sprawach karnych i sprawować funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami,
– wytaczać powództwa w sprawach karnych i cywilnych i składać wnioski i brać udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
– podejmować środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach,
– sprawować nadzór nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu i innych decyzji o pozbawieniu wolności,
– współpracować z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania i kontroli.

Zadanie 1:

Znajdź jak najwięcej informacji o Policji i Żandarmerii Wojskowej. Napisz scenkę.

Zadanie 2:

Znajdź jak najwięcej informacji o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Napisz scenkę.

Zadanie 3:

Znajdź jak najwięcej informacji o Straży Granicznej i Służbie Celnej. Napisz scenkę.

Pozdrawiam,

Barbara Kirszniok
Mimi

Barbara Kirszniok

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *