Organy ścigania

13 - Organy ścigania

Organy ścigania wykrywają przestępstwa i ścigają ich sprawców. Prowadzą dochodzenia i śledztwa.

Organami ścigania w Polsce są:
– Prokuratura,
– Policja,
– Żandarmeria Wojskowa,
– Centralne Biuro Antykorupcyjne,
– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
– Straż Graniczna,
– Służba Celna.

Prokuratura to organ ochrony prawnej, organ ścigania.

Prokuraturę w Polsce stanowią:
– Prokurator Generalny,
– prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
– prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

4 marca 2016 roku nowa ustawa ponownie utworzyła Prokuraturę Krajową w miejsce Prokuratury Generalnej.

Zadania prokuratury:
– strzec praworządności,
– prowadzić lub nadzorować postępowania przygotowawcze w sprawach karnych i sprawować funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami,
– wytaczać powództwa w sprawach karnych i cywilnych i składać wnioski i brać udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
– podejmować środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach,
– sprawować nadzór nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu i innych decyzji o pozbawieniu wolności,
– współpracować z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania i kontroli.

Zadanie 1:

Znajdź jak najwięcej informacji o Policji i Żandarmerii Wojskowej. Napisz scenkę.

Zadanie 2:

Znajdź jak najwięcej informacji o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Napisz scenkę.

Zadanie 3:

Znajdź jak najwięcej informacji o Straży Granicznej i Służbie Celnej. Napisz scenkę.

Pozdrawiam,

Barbara Kirszniok
Mimi

Barbara Kirszniok

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

Mimi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *