Opisy

Opisem określasz cechy danego przedmiotu, osoby, zjawiska. Przedstawiasz świat, wydarzenia, wygląd bohaterów. Wnosisz wartości symboliczne. Opisem posługuje się wszechwiedzący narrator lub jeden z bohaterów tekstu.

Porównania i przenośnie

W porównaniu używa się słów takich jak: jak, jakby, jak gdyby, na kształt, niby, podobny. Przenośnia to powstały związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów, na przykład „złote serce”. Czy lubisz stosować porównania lub przenośnie?