Przesłuchania

12 - Przesłuchania

Przesłuchanie to wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka i opinie biegłego.

Sposób przeprowadzenia przesłuchań, czyli art. 171 § 1 kpk

„Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi”.

Cel przesłuchania: Osobę przesłuchuje się, by uzyskać prawdziwie, rzetelne i wartościowe relacje.

Podejrzany to osoba, której postawiono zarzuty.

Świadek to osoba powołana przez organ prowadzący postępowanie sądowe do złożenia zeznań, które stanowią dowód w postępowaniu sądowym.

Obowiązki świadka:
– stawiać się na każde wezwanie organu procesowego,
– składać zeznania,
– mówić prawdę i nie zatajać znanych mu faktów,
– poddać się oględzinom zewnętrznym ciała,
– poddać się przesłuchaniu przez biegłego lekarza lub psychologa,
– złożyć przyrzeczenie.

Uprawnienia świadka:
– prawo odmowy zeznań,
– prawo do uchylania się od poszczególnych pytań,
– stanie się świadkiem anonimowym,
– wniosek o wyłączenie jawności przesłuchania w przypadku narażenia na hańbę.

Zadanie 1:

Wymyśl po trzy pytania pomocnicze do każdego słowa:
– detektyw,
– przesłuchując,
– podejrzani,
– musi,
– stwierdza,
– kłamie.

Napisz scenkę.

Zadanie 2:

Wymyśl po sześć pytań pomocniczych do każdego słowa:
– każdy,
– często,
– rzeczy,
– błahe,
– intryga.

Napisz scenkę.

Zadanie 3:

Odpowiedz na poniższe pytania:

Kto popełnił przestępstwo?
Kiedy?
Jak?
Dlaczego?

Napisz scenkę.

Pozdrawiam,

Barbara Kirszniok
Mimi

Barbara Kirszniok

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *