Przesłuchania

12 - Przesłuchania

Przesłuchanie to wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka i opinie biegłego.

Sposób przeprowadzenia przesłuchań, czyli art. 171 § 1 kpk

„Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi”.

Cel przesłuchania: Osobę przesłuchuje się, by uzyskać prawdziwie, rzetelne i wartościowe relacje.

Podejrzany to osoba, której postawiono zarzuty.

Świadek to osoba powołana przez organ prowadzący postępowanie sądowe do złożenia zeznań, które stanowią dowód w postępowaniu sądowym.

Obowiązki świadka:
– stawiać się na każde wezwanie organu procesowego,
– składać zeznania,
– mówić prawdę i nie zatajać znanych mu faktów,
– poddać się oględzinom zewnętrznym ciała,
– poddać się przesłuchaniu przez biegłego lekarza lub psychologa,
– złożyć przyrzeczenie.

Uprawnienia świadka:
– prawo odmowy zeznań,
– prawo do uchylania się od poszczególnych pytań,
– stanie się świadkiem anonimowym,
– wniosek o wyłączenie jawności przesłuchania w przypadku narażenia na hańbę.

Zadanie 1:

Wymyśl po trzy pytania pomocnicze do każdego słowa:
– detektyw,
– przesłuchując,
– podejrzani,
– musi,
– stwierdza,
– kłamie.

Napisz scenkę.

Zadanie 2:

Wymyśl po sześć pytań pomocniczych do każdego słowa:
– każdy,
– często,
– rzeczy,
– błahe,
– intryga.

Napisz scenkę.

Zadanie 3:

Odpowiedz na poniższe pytania:

Kto popełnił przestępstwo?
Kiedy?
Jak?
Dlaczego?

Napisz scenkę.

Pozdrawiam,

Barbara Kirszniok
Mimi

Barbara Kirszniok

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

Mimi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *