Zagadka i śledztwo

8 - Zagadka i śledztwo

Zagadka to zadanie. Polega na odszukaniu odpowiedzi na postawione pytanie. Można posłużyć się wiedzą, wnioskowaniem, intuicją lub abstrakcyjnym myśleniem. Zagadki uczestniczą w rebusach, mitologiach, w literaturze i w rozrywkach. Uczą logicznego myślenia. Rozwijają wyobraźnię. Wiele zagadek – oprócz elementów naprowadzających na odpowiedź – zawiera także elementy zbijające z tropu.

Śledztwo to prowadzenie postępowania przygotowawczego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego.

Wszczęcie śledztwa: Gdy podejrzewa się kogoś o popełnienie przestępstwa, trzeba je najpierw uzasadnić. Dopiero potem prokurator może wydać postanowienie o wszczęciu śledztwa. Prowadzi je sam, powierza Policji lub przekazuje innym organom ścigania: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Śledztwo prowadzi się w sprawach o występki:

– gdy podejrzany to:
– sędzia,
– prokurator,
– funkcjonariusz Policji,
– funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
– funkcjonariusz Agencji Wywiadu,
– funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
– funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego,
– funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

– gdy podejrzany to funkcjonariusz :
– Straży Granicznej,
– Żandarmerii Wojskowej,
– finansowego organu postępowania przygotowawczego,
– organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego,

– w których nie prowadzi się dochodzenia,

– w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Zakres czasowy: Śledztwo powinno się skończyć w ciągu trzech miesięcy. Można ten czas przedłużyć najwyżej do roku.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

Sporządza się postępowanie, wszczyna śledztwo i postawia zarzuty.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów musi zawierać:
– wskazanie podejrzanego,
– określenie zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej.

Zakończenie śledztwa składa się z następujących czynności:

– powiadomienie podejrzanego i jego obrońcy o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania, z pouczeniem ich o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy, określonym przez organ procesowy,
– udostępnienie akt sprawy do osobistego przejrzenia, jeżeli tego żąda podejrzany,
– zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania,
– sporządzenie protokołu zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania,
– wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa,
– ogłoszenie postanowienia lub zawiadomienia o jego treści podejrzanego i jego obrońcy.

Zadanie 1:

Wypisz skojarzenia związane z: przygoda.
Napisz scenkę.

Zadanie 2:

Wypisz skojarzenia związane z: warta.
Napisz scenkę.

Zadanie 3:

Wypisz skojarzenia związane z: czytać.
Napisz scenkę.

Pozdrawiam,

Barbara Kirszniok
Mimi

Barbara Kirszniok

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *