Zagadka i śledztwo

8 - Zagadka i śledztwo

Zagadka to zadanie. Polega na odszukaniu odpowiedzi na postawione pytanie. Można posłużyć się wiedzą, wnioskowaniem, intuicją lub abstrakcyjnym myśleniem. Zagadki uczestniczą w rebusach, mitologiach, w literaturze i w rozrywkach. Uczą logicznego myślenia. Rozwijają wyobraźnię. Wiele zagadek – oprócz elementów naprowadzających na odpowiedź – zawiera także elementy zbijające z tropu.

Śledztwo to prowadzenie postępowania przygotowawczego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego.

Wszczęcie śledztwa: Gdy podejrzewa się kogoś o popełnienie przestępstwa, trzeba je najpierw uzasadnić. Dopiero potem prokurator może wydać postanowienie o wszczęciu śledztwa. Prowadzi je sam, powierza Policji lub przekazuje innym organom ścigania: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Śledztwo prowadzi się w sprawach o występki:

– gdy podejrzany to:
– sędzia,
– prokurator,
– funkcjonariusz Policji,
– funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
– funkcjonariusz Agencji Wywiadu,
– funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
– funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego,
– funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

– gdy podejrzany to funkcjonariusz :
– Straży Granicznej,
– Żandarmerii Wojskowej,
– finansowego organu postępowania przygotowawczego,
– organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego,

– w których nie prowadzi się dochodzenia,

– w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Zakres czasowy: Śledztwo powinno się skończyć w ciągu trzech miesięcy. Można ten czas przedłużyć najwyżej do roku.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

Sporządza się postępowanie, wszczyna śledztwo i postawia zarzuty.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów musi zawierać:
– wskazanie podejrzanego,
– określenie zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej.

Zakończenie śledztwa składa się z następujących czynności:

– powiadomienie podejrzanego i jego obrońcy o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania, z pouczeniem ich o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy, określonym przez organ procesowy,
– udostępnienie akt sprawy do osobistego przejrzenia, jeżeli tego żąda podejrzany,
– zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania,
– sporządzenie protokołu zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania,
– wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa,
– ogłoszenie postanowienia lub zawiadomienia o jego treści podejrzanego i jego obrońcy.

Zadanie 1:

Wypisz skojarzenia związane z: przygoda.
Napisz scenkę.

Zadanie 2:

Wypisz skojarzenia związane z: warta.
Napisz scenkę.

Zadanie 3:

Wypisz skojarzenia związane z: czytać.
Napisz scenkę.

Pozdrawiam,

Barbara Kirszniok
Mimi

Barbara Kirszniok

Podziel się tym wpisem ze znajomymi

Mimi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *